สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบดอกไม้แด่ ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางศิวพร สาริสุต เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักมอบดอกไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

Loading...
Loading...