สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการบรรยายให้นักศึกษา ภาคปกติในวิชา สพ.4000 (ND4000) พื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการบรรยายให้นักศึกษา ภาคปกติในวิชา สพ.4000 (ND4000) พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยให้คำแนะนำบริการต่างๆของสำนัก ที่สำคัญให้แก่นักศึกษาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

 

 

 

 

Loading...
Loading...