ผู้บริหารและบุคลากร ITC เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เนื่องในโอกาสหมดวาระในการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

 

 

 

 

Loading...
Loading...