รางวัลหน่วยงานดีเด่น ระดับสำนัก ประจำปี 2558

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นรับรางวัลจากอธิการบดี ในการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ระดับสำนัก ประจำปี 2558 โดยสำนักได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น 3 ปีซ้อน

Loading...
Loading...