ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย International University, School of Business

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย International University, School of Business ในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 -14.30 น. ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น  11 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...