สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริจาคครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

ให้แก่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริจาคครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

 ให้แก่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...