สัมนาประจำปีการศึกษา 2557

 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายงานความคืบหน้าในการทำงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักเทคโนโลยีสานสนเทศ ณ ห้องประชุม 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

Loading...
Loading...