มหกรรม KM Forum 2557

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันและนำเสนอการพัฒนากระบวนงานเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงข้อมูล” โดย นายกรพรหม ถิระวัฒน์ และ นางชนัญญา สารใจคำ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

Loading...
Loading...