แนะนำบริการด้านไอทีของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2557  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีตัวแทนกล่าวต้อนรับ และแนะนำบริการต่างๆของทางสำนักฯ

 

 

 

 

Loading...
Loading...