อบรม "เทคนิคการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผู้ปฎิบัติงาน"

หลักสูตร "เทคนิคการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผู้ปฎิบัติงาน"  รุ่น 1 
ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

หลักสูตร "เทคนิคการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผู้ปฎิบัติงาน" รุ่น 2 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม 

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม 

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม  

 

Loading...
Loading...