อบรม "การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint "

หลักสูตร การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ ปฏิบัติงานเบื้องต้น รุ่น 1 และ รุ่น 2
ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 และ วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09-16.00 น.  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

หลักสูตร การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น สำหรับผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ
ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09-16.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

20140318-procedure-2

หลักสูตร การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ ปฏิบัติงานเบื้องต้น รุ่น 1 และ รุ่น 2

20140318-procedure-2

ผศ.ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง วิทยากร

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม  การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
สำหรับผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ 

20140318-procedure-2

บรรยากาศ การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ ปฏิบัติงานเบื้องต้น  รุ่น 2

20140318-procedure-2

บรรยากาศ การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ ปฏิบัติงานเบื้องต้น รุ่น 1 

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม  การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
สำหรับผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ 

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม  การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
สำหรับผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ 

Loading...
Loading...