รางวัลหน่วยงานดีเด่นปี ๒๕๕๖ ด้านการจัดทำเว็บไซต์

 

20140318-procedure-2

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานดีเด่น ระดับสำนัก

20140318-procedure-2

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานดีเด่น ระดับสำนัก

Loading...
Loading...