แนะนำบริการของ ITcenter สำหรับนักศึกษา

ITcenter จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม  2556  ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีตัวแทนกล่าวต้อนรับ และแนะนำบริการต่างๆของทางสำนักฯ พร้อมทั้งจัดบริการแนะนำการลงทะเบียน NetID โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

 

nd4000-11122556-1

WISDOM มาสคอต NIDA มาต้อนรับน้องๆ นักศึกษา

 

nd4000-11122556-2

บรรยากาศในห้องประชุม

 

nd4000-11122556-3

คุณกรพรหม ถิระวัฒน์ และ คุณอรวรรณ สุขยานี กล่าวต้อนรับและแนะนำบริการต่างๆของทาง ITcenter

nd4000-11122556-4

บรรยากาศในห้องประชุม

nd4000-11122556-5

บรรยากาศในห้องประชุม

 

Newsletter-4web-01

เอกสารแนะนำบริการของ ITcenter (1)

 

Newsletter-4web-02

เอกสารแนะนำบริการของ ITcenter (2)

 

Loading...
Loading...