ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ  มาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสาสนเทศ  ด้วยความยินดียิ่ง   เมื่อวันอังคารที่  26 พฤศจิกายน  2556  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี   โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวนการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

 

261156-new-Director-3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

 

261156-new-Director-2

บรรยากาศในห้องประชุม

 

261156-new-Director

เลขานุการสำนักฯ กล่าวต้อนรับ

 

Loading...
Loading...