กิจกรรมที่จะมาถึง

Please reinstall global layout
Thu Jun 21 @09:00 - 12:00PM
บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
Thu Jun 21 @13:30 - 03:30PM
HROD TALK ครั้งที่ 103
Sat Jun 23
รศ สุราษฎร์ธานี นิด้าสัมพันธ์ ประจำปี 2561
Mon Jun 25
NIDA Big Cleaning Day 2018
Tue Jun 26 @13:00 - 04:00PM
เสวนา NCC Forum หัวข้อ "การปรับสร้างหลักคิดของสังคมใหม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้"
Thu Jun 28 @13:00 - 04:00PM
NIDA Team Forum ครั้งที่ 3
Thu Jun 28 @13:30 - 04:30PM
อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Fri Jun 29 @08:30 - 04:30PM
ICCS2018
Fri Jul 06 @10:00 - 12:00PM
ทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี
Sat Jul 07 @13:00 - 04:30PM
อบรม Digital Workplace
Wed Jul 11 @08:00 - 05:00PM
NIDA KM 2018
Thu Jul 12 @08:30 - 12:30PM
สัมมนาวิชาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Sat Jul 14 @08:30 - 04:00PM
ประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมฯ
Sun Jul 15 @10:00 - 02:00PM
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สภาคณาจารย์
Fri Jul 20 @09:00 - 04:00PM
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561
Thu Aug 30 @09:00 - 04:30PM
อบรมการใช้กฎหมายแรงงานฯ
Thu Sep 20 @09:00 - 12:00PM
บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
Thu Dec 20 @09:00 - 12:00PM
บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4
Joomla Template: from JoomlaShack