กิจกรรมที่จะมาถึง

Please reinstall global layout
Tue Feb 20
ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
Tue Feb 20 @13:00 - 04:00PM
อบรม "ธรรมะอารมณ์ดี ชีวิตสำราญ งานสำเร็จ"
Thu Feb 22
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Sat Feb 24 @18:00 - 09:00PM
Open House คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1
Tue Feb 27 @13:30 - 04:30PM
NIDA Academic Forum
Tue Feb 27 @16:30 - 05:30PM
กิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ครั้งที่ 19
Wed Mar 07 @18:00 - 09:00PM
Open House คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 2
Thu Mar 08 @10:00 - 12:00PM
NIDA Academic Forum
Sat Mar 10
อบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีน ที่ดี: มิติเศรษฐกิจ
Mon Mar 19 @18:00 - 09:00PM
Open House คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3
Thu Mar 22 @09:00 - 12:00PM
บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
Sat Mar 24
กีฬาสานสัมพันธ์...รักผูกพันเพื่อผองเรา 5 คณะ
Fri Mar 30 @09:00 - 05:00PM
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบสถาบันปีที่ 52
Sun Apr 01
LAW NIDA RUN 2018
Sun Apr 08
กีฬาสานสัมพันธ์ รักผูกพันเพื่อผองเรา ประจำปี 2561
Thu Apr 26 @08:30 - 04:30PM
สัมมนาประจำปี ด้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ
Fri May 18
การแข่งขันกีฬา "บุคลากรสัมพันธ์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
Thu May 31
ICADA 2018
Mon Jun 04
NIDA Camp 2018
Thu Jun 21 @09:00 - 12:00PM
บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
Sat Jul 14 @08:30 - 04:00PM
ประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมฯ
Thu Sep 20 @09:00 - 12:00PM
บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
Joomla Template: from JoomlaShack